Xxx opun estonia Random adult cam chat with women

Este doar snobism să copiezi cuvîntul şi creezi confuzii.

La Polonia nu sînt de acord, căci "voievodat" are alt înţeles în româneşte.

Precum vezi şi din Wikipedia, s-a folosit şi în alte cazuri.

Are avantajul că tot românul pricepe imediat despre ce e vorba, dacă e o unitate administrativă de vreo 500000 locuitori (adică cam cît sînt judeţele româneşti) e chiar potrivit.--Marius M 13 ianuarie 2007 (EET)Provincie ar putea să rămînă, dar regiune nu, căci se încalcă regula regiune = subdiviziune de rangul întîi.

Articolele despre care vorbeşti s-au scris înainte de a se discuta cu privire la o standardizare a acestor denumiri în limba română.

Dacă ajungem la concluzia că denumirile folosite pînă acum sînt greşite, le schimbăm.

Leave a Reply

  1. Arabchat sex with stranger 15-Sep-2017 05:04

    Our software is jam packed with every feature you’d expect from a popular high end video chat site.